BASINDA
Yapı Sektöründe Araştırma ve Avrupa Yapı Teknoloji Platformu Konusunda Güncel Gelişmeler, Tuğçe Selin Tağmat, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı 3, Kış 2007, sf. 83-88. pdf doc
Yapı Teknoloji Platformu Sektöre Yeni Bir Soluk Getirecek, Tuğçe Selin Tağmat, Yalıtım Dergisi, Ocak-Şubat 2007, sf. 54-55.

“Platform Çok Yararlı Çalışmalar Yapabilir”, Bülent Yalazı, Yalıtım Dergisi, Ocak-Şubat 2007, sf. 54-55.

Yeni Konular Siyasetin Önüne Bir İrade Olarak Getirilmeli”, Barış Onay, Yalıtım Dergisi, Ocak-Şubat 2007, sf. 54-55.

pdf doc
Türk Yapı Sektörü Kendi Platformunu Kurdu, Sabah Gazetesi - Emlak Eki, 31 Mayıs 2007
pdf  
AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr