ÜYELER

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu 13 kurum ve kuruluşun desteğiyle kurulmuştur. Gelinen noktada, platformun daha çok tanıtılması, daha geniş bir kesimin katılımının sağlanması ve platform işleyişinin oluşturulması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yapı Endüstri Merkezi altyapı çalışmaları gerçekleştirmek üzere ortak bir inisiyatif başlatmışlardır. Geçiş döneminde platformun sağlam temellere oturması ve mümkün olan en geniş çevrelerle paylaşılması amacını taşıyan bu kurucu grup, platformun gelişimi ve kendi organlarını oluşturmasıyla, aktif çalışma yürütmek ve katkıda bulunmak isteyen başka katılımcıları da içerecek; yönetim ve yürütme organları buna göre belirlenecektir.

Bu dört kurum ve kuruluşa ek olarak platformun kuruluşu için destek veren kuruluşlar:
Türk Standartları Enstitüsü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, Çatı Sanayi ve İşadamları Derneği, Polistren Üreticileri Derneği, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği, Panel Radyatör Üreticileri Derneği, Boya Sanayicileri Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği, Bims Sanayicileri Derneği.

Bu grubun artarak çoğalması beklenmektedir.

AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr