BAĞLANTILAR

ARAŞTIRMA

TÜBİTAK
www.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
www.fp7.gov.tr

TÜBİTAK Destek Programları
www.tubitak.gov.tr/destekler/index.htm

Avrupa Teknoloji Platformları
cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

7. Çerçeve Programı
cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

EUREKA Ar-Ge Ağı
www.eureka.be

PLATFORM

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu
www.ectp.orgAVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr