KURULUŞ


Aşağıda daha geniş olarak verilen ulusal ölçekte bir dizi toplantı ve Avrupa’da konuyla ilgili çalışan kişilerle gerçekleştirilen temaslar sonucunda, 8 Kasım 2006 tarihinde Türkiye Yapı Teknoloji Platformu 13 kurum ve kuruluşun desteğiyle kurulmuştur.

Aşağıda bugüne kadar yapılan çalışmaların ve toplantıların bir özeti sunulmaktadır...

1. TOPLANTI
Yapı Teknoloji Platformu Tanıtım Toplantısı
13 Ekim 2006, Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara

2. TOPLANTI
Türkiye Yapı Teknoloji Platformu Kuruluş Toplantısı
8 Kasım 2006, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara

3. TOPLANTI
Türkiye Yapı Teknoloji Platformu Konferansı
1 Haziran 2007, TÜBİTAK, Ankara

GÜNCEL DURUM (Nisan 2007)


1. TOPLANTI
Yapı Teknoloji Platformu Tanıtım Toplantısı
13 Ekim 2006, Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara
Amaç: Avrupa Yapı Teknoloji Platformu ve ulusal platformlar hakkında Türkiye yapı sektörü temsilcilerini bilgilendirmek


Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından 2005-2006 yıllarında yürütülmüş olan AB destekli ENABLE projesi, yapı teknolojileri konusunda Avrupa ölçeğinde ve ulusal düzeydeki öncelikleri belirlemeyi, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nu geliştirmeyi ve üye devletlerde Ulusal Yapı Teknoloji Platformları kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir projedir. Şu anda Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Polonya, Slovenya ve İspanya’da bu konuda ulusal platformlar bulunuyor. Diğer ülkelerde de kurulması için başlatılan girişim kapsamında, İrlanda, İtalya ve Türkiye’de konuyla ilgili toplantılar düzenleyerek, ulusal yapı teknoloji platformu kurulma olanağının araştırılması konusunu, yukarıda bahsettiğimiz AB projesi adına Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) üstlenmiştir. Bir süredir Türkiye’de bu tür bir platform kurulması için olanakların araştırılması konusunda ACE’ye destek veren Mimarlar Odası, konuyla ilgili çevrelerin biraraya getirilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla 13 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Toplantıda platformun yapısı ve AB düzeyindeki etkinliklerinin anlatılması; Avrupa Komisyonu tarafından araştırmaya yönelik olarak hazırlanmakta olan 7. Çerçeve Programı ve sunacağı mali olanaklar hakkında bilgi verilmesi; diğer ülkelerde kurulmuş olan ulusal platformların yapısı ve güncel durumlarının anlatılması ve Türkiye’de de bir ulusal teknoloji platformu kurulması için olanakları araştırarak, bu türden bir inisiyatifin Türkiye’deki inşaat sektörüne faydalı olabilmesi için ne gibi öncelikler taşıması gerektiğinin tartışılması amaçlanıyordu.

Toplantıya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi devlet kurumlarından, ODTÜ, İTÜ, YTÜ ve Bahçeşehir gibi üniversitelerden, Yapı Endüstri Merkezi gibi yapı sektörüyle ilgili kuruluşlardan, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası gibi meslek kuruluşlarından ve İZODER, BİTÜDER, İMSAD gibi malzeme üretici birliklerinden, inşaat sanayicilerinin temsilcisi İNTES’ten ve ayrıca Mimarlar Odası’nın tüm ilgili kurul ve komitelerinden kişiler katılımda bulundu. Toplantıya katılmayan çeşitli taraflardan destek mesajları geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna yapı sektörüyle ilgili araştırmaların önemine değinerek, sürdürülebilirliğin bir pazarlama stratejisi olmaktan çıkartılıp yapı etkinliğinin ayrılmaz bir parçası yapılması gerektiğinden bahsetti. Toplantıya katılan ACE Baş Danışmanı Adrian Joyce, ENABLE projesi araştırmacı uzmanı Aleksandra Tkacz ve Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü uzmanı Christophe Lesniak yapı teknoloji platformu ve AB’nin araştırma konusundaki çerçeve programları hakkında sunuşlar gerçekleştirdiler. Mimarlar Odası Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Selin Tağmat Türkiye’deki yapı sektörünün güncel portresini çizen ve bundan hareketle Türkiye özelinde oluşturulacak platforma yönelik çeşitli fikirler içeren bir sunuş gerçekleştirdi. Ayrıca, TÜBİTAK’tan AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinatör Yardımcısı Hüseyin Güler Türkiye’nin çerçeve programlardaki performansını aktaran bir sunuş yaparken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Bülent Yalazı bakanlıkta konuyla ilgili olarak yürütülen çalışmaları aktararak platform için çeşitli öneriler getirdi. Sunuşların ardından, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Bozkurt’un başkanlığında bir tartışma ve değerlendirme oturumu yapıldı.

Bu ilk toplantıda oldukça çeşitlilik gösteren tarafların yaptığı fikir alışverişi sonucunda, Türkiye’de şu anda yapı sektörüyle ilgili araştırma yapan bir kurum bulunmadığı tespitinden hareketle, yapı teknoloji platformu kapsamında bir örgütlenmeye gidilmesinin olumlu olacağı düşüncesi benimsendi. Bu örgütlenmenin modelinin ve nasıl geliştirileceğinin tartışılması amacıyla, 21-22 Kasım tarihlerinde Fransa-Versay’da düzenlenecek olan Avrupa Yapı Teknoloji Platformu konferansından önce bir tarihte, bu toplantıya ilişkin stratejilerin belirlenmesi amacıyla ilgili tüm tarafların tekrar biraraya gelmelerine ve platformun kuruluş aşamasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Mimarlar Odası’nın koordinasyon görevini yürütmelerine karar verildi.

Yapı sektörüyle doğrudan ilgili birçok tarafın davetli katılımcı olduğu bu atölye çalışmasında yapılan sunuşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Atölye Hakkında Bilgilendirme (Introduction to the Workshop)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel

AB’nin Araştırma Hakkında 7. Çerçeve Programı (7thFramework Programme for Research of the EU)
Christophe Lesniak, Uzman, Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü

Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (The European Construction Technology Platform)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel

“Türkiye Araştırma Alanı ve Avrupa Teknoloji Platformları” (Turkish Research Area and European Technology Platforms”)
Hüseyin Güler, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları, Ulusal Koordinatör Yardımcısı
(TÜBİTAK yayını)

Ulusal Yapı Teknolojisi Platformları (National Construction TechnologyPlatforms)
Aleksandra Tkacz, Araştırmacı, ASM, Kutno, Polonya

Türkiye Örneği – Yapı Sektörünün Profili ve Platforma Yönelik Fikirler
Tuğçe Selin Tağmat, Genel Sekreter Yardımcısı, Mimarlar Odası

“Yapı Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları ve Bir Platform Önerisi”
Bülent Yalazı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şube Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü2. TOPLANTI
Yapı Teknoloji Platformu Kuruluş Toplantısı
8 Kasım 2006, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara
Amaç: Türkiye Yapı Teknoloji Platformu’nun kurulmasını destekleyen kuruluşların mutabakat tutanağı imzalaması ve Versay toplantısına temsilci gönderilmesi


Yapı sektörünün farklı alanlarından çeşitli kurum ve kuruluşlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yaptığı çağrı sonrasında toplantıya katılan taraflarla platform ihtiyacı konusu değerlendirilmiştir. Bazı katılımcılar platforma doğrudan destek vermiş, kimi katılımcılar ise çeşitli çekinceler belirterek, platform inisiyatifinin gelişimine destek verdiklerini fakat süreci izledikten sonra karar vermek istediklerini ifade etmişlerdir.

Türkiye’nin 21-22 Kasım 2006’da Fransa-Versay’da yapılacak toplantıda temsil edilmesi amacıyla, Türkiye Yapı Teknoloji Platformu inisiyatifi resmiyete dökülmüş ve toplantıya katılanlar arasından 13 kurum ve kuruluş, platformun kuruluşuna desteklerini bir mutabakat tutanağını imzalayarak bildirmişlerdir. Mutabakat tutanağında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Yapı Endüstri Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, Çatı Sanayi ve İşadamları Derneği, Polistren Üreticileri Derneği, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği, Panel Radyatör Üreticileri Derneği, Boya Sanayicileri Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ve Bims Sanayicileri Derneği’nin imzası bulunmaktadır.


3. TOPLANTI
Türkiye Yapı Teknoloji Platformu Konferansı
1 Haziran 2007, TÜBİTAK, Ankara
Amaç: Türkiye Yapı Teknoloji Platformu inisiyatifi hakkında kamuoyunun ve özellikle sanayi temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve şu ana kadar gelinen sürecin aktarılması

TYTP,  sektörle tanışma toplantısını 1 Haziran 2007’de Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Yaklaşık 180 katılımcının izlediği konferansta, platform inisiyatifini bir süredir yürüten Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yapı-Endüstri Merkezi’nden konuşmacıların yanısıra, AB Çerçeve Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi görevini üstlenen TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) ve Avrupa Mimarlar Konseyi’nden (ACE) de uzmanlar sunuş yaptılar.

Platformun kurucu üyeleri olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yapı-Endüstri Merkezi yetkilileri platform inisiyatifine desteklerinin güçlü bir şekilde süreceğini ifade ederek, inşaat sektörü temsilcilerinden platforma sahip çıkmalarını istediler.

Konferansın sonunda platforma üye olmak isteyen firma, kurum ve kuruluşların bir an önce toplanarak platformun yönetim ve işleyiş yapısını oluşturmaları gerektiği; platformun Türkiye yapı sektöründe mevcut araştırma-geliştirme çalışmaları ve araştırılması gereken öncelikli konuları belirlemek üzere bir envanter çalışması yürütmesine ihtiyaç bulunduğu ve yapı sektöründe yer alan tüm tarafların görüşlerinin ve mevcut durum analizinin biraraya getirilerek yapı sektörü için bir stratejik araştırma gündemi hazırlanması gerektiği sonuçlarına varıldı. Yapı sektörünün çeşitli alanlarında etkinlik gösterdiği halde, şu anda platformda temsil edilmeyen firma, kurum ve kuruluşlar platforma üye olmaya davet edildi. Konferans katılımcılarından hem konferans dosyasında hem de platformun web sayfasında yer alan TYTP başvuru ve bilgi formlarını kendi firma, kurum ve kuruluşları adına doldurmaları istendi. Bu formların yapılacak envanter çalışması için altlık sağlayacak bir ilk adım olarak görüldüğü ifade edildi.

Konferans yapı sektörü temsilcilerinin biraraya gelmesi için önemli bir rol oynadı. Bundan sonraki ilk adım, TYTP’ye katılmak isteyen firmalar, kurumlar ve kuruluşların katılımıyla yapılacak operasyonel bir toplantı yapılarak platformun işleyişine dair kararların alınması, envanter ve stratejik araştırma gündemi konusundaki eylem planının belirlenmesi ve çalışma alanlarının netleştirilmesi olacak.

Konferansta yapılan sunuşlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) Hakkında

Tuğçe Selin Tağmat, TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası

Türkiye’de Çeşitli Sektörlerde Platform Deneyimleri

Çilem Selin Akay, Araştırmacı,

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi

Platforma Ulusal ve AB Destek Programları Açısından Bakış

Didem Çelikkanat, İrtibat Noktası,

TÜBİTAK AB Cerceve Programlari Ulusal Koordinasyon Ofisi

“7. Çerçeve Programı’nda Yapı Sektörü İçin Kazanımlar ve Olanaklar”

Christophe Lesniak, Avrupa Komisyonu Arş. Gen. Müd. Uzmanı, Brüksel

 

“Mimarlığın Araştırma Projelerine Etkisi”

Adrian Joyce, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baş Danışmanı, Brüksel

 

“Avrupa Yapı Teknoloji Platformu: Geleceğe Giden Yol”

Jesus Rodriguez, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Destek Grubu Başkanı, Dragados, İspanya

“Platform ve Yapı Sektörü”, Barış Onay,

Koordinatör, Yapı-Endüstri Merkezi

 

“Platform ve Araştırma”, Arzu Gönenç Sorguç,

Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

 

“Platform ve Yapı Araştırma Derneği”, Bülent Yalazı,

Şube Müdürü, TC Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

 

“Platform İçin Yol Haritası”, Tuğçe Selin Tağmat,

TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar OdasıGÜNCEL DURUM
- Platform inisiyatifi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yapı Endüstri Merkezi tarafından, kuruluş çalışmaları süresince işgücü ve maliyetler açısından desteklenmektedir. Platform sekreteryası inisiyatif adına Mimarlar Odası tarafından yürütülmektedir. Amaç, bilgi ve belgeleri daha geniş bir kesime yayarak, daha katılımcı bir platform aracılığıyla yapı sektörü için bir vizyon ve strateji oluşturmaktır. Bu anlamda, yapı sektörünün tüm tarafları, platforma aktif katkı vermeye ve katılmaya davet edilmektedir.

- Avrupa Komisyonu’na Türkiye Yapı Teknoloji Platformu inisiyatifi ile ilgili yukarıda aktardığımız gelişmeler sunularak, AB’de ilgili süreçler konusunda Türkiye’ye bilgi akışı sağlanmıştır.

- Platform için paylaşım sağlamak üzere bir web sayfası hazırlanmıştır: www.tytp.org; www.tctp.org; www.tytp.org.tr; www.tytp.org.tr

- Platformun tanıtımı için basılı malzeme / tanıtım dosyası hazırlanmıştır.

- Yurtdışındaki ulusal platform örneklerinin incelenmesi, AB araştırma olanaklarının değerlendirilmesi ve Türkiye platformunun geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Yrd. Doç. Arzu Gönenç Sorguç tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde “Türkiye Yapı Sektörünün Diğer AB Ülkeleriyle Karşılaştırılarak Sektörel Entegrasyon ve AB Çerçeve Programı İçin Bir Model Geliştirilmesi” başlıklı bir araştırma projesi yürütülmektedir.AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr