Avrupa Yapı Teknoloji Platformu Konferansı Kasım 2007’de Amsterdam’da Toplanıyor

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nun (ECTP) yılda bir kez düzenlediği konferanslarının üçüncüsü 19-20 Kasım 2007 tarihlerinde Hollanda-Amsterdam’da RAI Konferans Merkezi’nde düzenleniyor. Konferansın ikincisi geçen yıl Fransa-Versay’da düzenlenmişti.
Bu yılki konferans, Platform’un 2007 yılı boyunca yapı sektöründe araştırma konusundaki faaliyetlerine aktararak, sektörde araştırmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor. Ülkemizde yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların, araştırma merkezleri ve üniversitelerin bu önemli toplantıya katılması, Avrupa’da yapı sektöründe araştırmayla ilgili çalışan taraflarla irtibat kurmak ve bilgilenmek açısından önem kazanıyor. Toplantıya Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) adına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yapı Endüstri Merkezi’nden de katılımda bulunulması planlanıyor.

Konferansın ilk günü, ECTP’nin temel konuları arasında yer alan Stratejik Araştırma Gündemi (SRA), Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Ortak Teknoloji İnisiyatifi, ECTP öncelikleri ve gelecekteki 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) çağrılarına ilişkin konuları ele alacak. Aynı günün ikinci yarısı, 7. ÇP kapsamında proje önerilerini geliştirmek üzere gerçekleştirilecek olan Proje Pazarı’nı kapsıyor. Programın ikinci günü ise ulusal platformların deneyimleri, proje örnekleri ve ortak proje yürütmek için kullanılan sistemlere ayrılıyor.

Konferansa son güne kadar kayıt olunabiliyor, fakat indirimli kayıttan yararlanabilmek için 30 Eylül 2007 tarihine kadar online kayıt yaptırılması gerekiyor.

Program hakkında daha geniş bilgi ve kayıt için:
www.ectp.org

AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr