HABERLER

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu Amsterdam’da Toplandı
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nun (ECTP) yılda bir kez düzenlediği konferanslarının üçüncüsü 19-20 Kasım 2007 tarihlerinde Hollanda-Amsterdam’da RAI Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki konferans, Platform’un 2007 yılı boyunca yapı sektöründe araştırma konusundaki faaliyetlerini aktararak, sektörde araştırmanın önemini vurgulamayı amaçlıyordu. Toplantıya Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) adına, Türkiye platformunun kurucu grubundan Mimarlar Odası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yapı Endüstri Merkezi temsilcileri katıldılar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu Konferansı Kasım 2007’de Amsterdam’da Toplanıyor
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nun (ECTP) yılda bir kez düzenlediği konferanslarının üçüncüsü 19-20 Kasım 2007 tarihlerinde Hollanda-Amsterdam’da RAI Konferans Merkezi’nde düzenleniyor. Konferansın ikincisi geçen yıl Fransa-Versay’da düzenlenmişti. Bu yılki konferans, Platform’un 2007 yılı boyunca yapı sektöründe araştırma konusundaki faaliyetlerine aktararak, sektörde araştırmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yapı Sektörü için Stratejik Araştırma Gündemine Doğru: Türkiye Yapı Teknoloji Platformu Konferansı Ankara’da Toplandı
Türkiye yapı sektöründe eksikliği çekilen, sektörün tüm bileşenlerinin biraraya geleceği bir platform oluşturmak, sektör için bir yol haritası çizmek ve kısa / orta / uzun vadeli stratejiler geliştirmek, sektörün hem AB Çerçeve Programları'na katılımını artırmak hem de ulusal kaynakların daha verimli kullanılması için olanakları araştırmak amacıyla Kasım 2006’da kurulan Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), sektörle tanışma toplantısını 1 Haziran 2007’de Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Malzeme Araştırmaları Alanında Ulusal ve Uluslararası Fırsatlar
Yapı malzemelerine ilişkin araştırmalar için ulusal ve uluslararası fırsatların aktarılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile TÜBİTAK ortaklığıyla Avrupa Ar-Ge Teşvik Fonları (FP7) semineri düzenlendi.

Programa ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu Versay Konferansı Yapıldı
AB’de yapı sektörüne yönelik araştırmaları geliştirmek ve desteklemek amacıyla belirli aralıklarla çeşitli toplantı ve etkinlikler gerçekleştiren Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nun bu yılki büyük toplantısı 21-22 Kasım 2006 tarihlerinde Fransa-Versay’da gerçekleştirildi. 300’ü aşkın katılımcının yer aldığı konferans programı, Avrupa’da yapı sektörü araştırmaları ve AB Çerçeve Programları’nda yapı sektörü için olanaklar konusunda verimli bir bilgilendirme ve ilişki kurma ortamı sağladı. Mimarlar Odası, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nun gelişimi ve Çerçeve Programı’nın yapı sektöründe yapılacak araştırmalar için sunacağı olanaklar konusundaki bilgi ve belgeyi Türkiye’ye aktarmak üzere, ülkemizdeki platform inisiyatifi adına tüm konferans programını ve paralel toplantıları izledi.

Toplantıya katılım raporu için tıklayınız.


Yapı Teknoloji Platformu Atölye Çalışması Ankara'da Yapıldı
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından yürütülmekte olan AB destekli ENABLE
projesi, yapı teknolojileri konusunda Avrupa ölçeğinde ve ulusal düzeydeki öncelikleri belirlemeyi, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu’nu geliştirmeyi ve üye devletlerde Ulusal Yapı Teknoloji Platformları kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Şu anda Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Polonya, Slovenya ve İspanya’da bu konuda ulusal platformlar bulunuyor. Diğer ülkelerde de kurulması için başlatılan girişim kapsamında, İrlanda, İtalya ve Türkiye’de konuyla ilgili toplantılar düzenleyerek, ulusal yapı teknoloji platformu kurulma olanağının araştırılması konusunu, yukarıda bahsettiğimiz AB projesi adına Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) üstlenmiş bulunuyor. Bir süredir Türkiye’de bu tür bir platform kurulması için olanakların araştırılması konusunda ACE’ye destek veren Mimarlar Odası, konuyla ilgili çevrelerin biraraya getirilmesi ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla 13 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Toplantıda platformun yapısı ve AB düzeyindeki etkinliklerinin anlatılması; Avrupa Komisyonu tarafından araştırmaya yönelik olarak hazırlanmakta olan 7. Çerçeve Programı ve sunacağı mali olanaklar hakkında bilgi verilmesi; diğer ülkelerde kurulmuş olan ulusal platformların yapısı ve güncel durumlarının anlatılması ve Türkiye’de de bir ulusal teknoloji platformu kurulması için olanakları araştırarak, bu türden bir inisiyatifin Türkiye’deki inşaat sektörüne faydalı olabilmesi için ne gibi öncelikler taşıması gerektiğinin tartışılması amaçlanıyordu.

Toplantıda yapılan sunuşlar ve daha geniş bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


TÜBİTAK’ta Yapı Teknoloji Platformu Konferansı
Avrupa Komisyonu’nun Bilim ve Araştırma’dan sorumlu Komiseri Janez Potocnik’in Türkiye ziyareti kapsamında, 7 Eylül 2006 tarihinde Ankara’da TÜBİTAK ve TOBB ev sahipliğinde TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda Avrupa Teknoloji Platformlarına ilişkin bir konferans düzenlendi. Konferansta, “Gıda Teknolojileri”, “Geleceğin Üretim Teknolojileri”, “Tekstil ve Giyim Teknolojileri”, “Hidrojen ve Yakıt Teknolojileri”, “Hareketli ve Kablosuz İletişim Teknolojileri” konusunda oluşturulmuş platformların yanısıra, “Yapı Teknolojileri Platformu” konusunda da sunuşlar yapıldı. Sunuşu gerçekleştirilen bu platformların yanısıra, “Nanoelektronik”, “Tıbbi Uygulamalarda Nanoteknolojiler”, “Su Sağlama Sistemleri ve Tesisat”, “Sürdürülebilir Kimya”, “Fotovoltaikler” “Küresel Hayvan Sağlığı”, “Ulaşım ve Taşıma”, “Raylı Taşımacılık”, “Ormana Dayalı Sektörler”, “Endüstriyel Güvenlik” ve “Yenilikçi İlaçlar” gibi birçok farklı platform olduğunu da biliyoruz. Yapılan toplantı, Türkiye’de farklı sektörden katılımcıların konuyu bütünlük içinde algılamasına yardımcı olarak, bu tür platformlara ülkemizden de katılımda bulunulmasını destekledi.
Konferansta yapılan sunuşlar ve Avrupa Teknoloji Platformları Durum Raporu’na TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin web sayfasından ulaşılabiliyor:

traccess.tubitak.gov.tr/etp


AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr