BELGELER

Platform Belgeleri

AVRUPA TEKNOLOJİ PLATFORMLARI DURUM RAPORU
Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürlüğü
(TÜBİTAK yayını)

Türkçe (PDF)

ECTP Terms of Reference (September 2006)

İngilizce (PDF)

ECTP Vision 2030 (February 2005)

İngilizce (PDF)

ECTP Strategic Research Agenda (December 2005)

İngilizce (PDF)

Sektör Araştırma Raporları

Türk Yapı Sektörü Raporu 2006, Yapı Endüstri Merkezi (YEM)

Türkçe (PDF)

Toplantı Raporları

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Yıllık Konferansı
21-22 Kasım 2006, Versay-Fransa
Mimarlar Odası Raporu

Türkçe (PDF)

Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Yıllık Konferansı
19-20 Kasım 2007, Amsterdam-Hollanda
Mimarlar Odası Raporu

Türkçe (PDF)

Sunuşlar

ENABLE Projesi
Yapı Teknolojisi Platformu Atölye Sunuşları

13 Ekim 2006, Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara

Atölye Hakkında Bilgilendirme (Introduction to the Workshop)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel
AB’nin Araştırma Hakkında 7. Çerçeve Programı (7thFramework Programme for Research of the EU)
Christophe Lesniak, Uzman, Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü
Avrupa Yapı Teknolojisi Platformu (The European Construction Technology Platform)
Adrian M Joyce, ACE Baş Danışmanı, Brüksel
“Türkiye Araştırma Alanı ve Avrupa Teknoloji Platformları” (Turkish Research Area and European Technology Platforms”)
Hüseyin Güler, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları, Ulusal Koordinatör Yardımcısı
(TÜBİTAK yayını)
Ulusal Yapı Teknolojisi Platformları (National Construction TechnologyPlatforms)
Aleksandra Tkacz, Araştırmacı, ASM, Kutno, Polonya
Türkiye Örneği – Yapı Sektörünün Profili ve Platforma Yönelik Fikirler
Tuğçe Selin Tağmat, Genel Sekreter Yardımcısı, Mimarlar Odası
“Yapı Sektöründe Ar-Ge Çalışmaları ve Bir Platform Önerisi”
Bülent Yalazı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şube Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) Konferansı Sunuşları

1 Haziran 2007, Cuma
TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu, Ankara

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP) Hakkında

Türkçe (PDF)

Tuğçe Selin Tağmat, TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası

 

 

Türkiye’de Çeşitli Sektörlerde Platform Deneyimleri

Türkçe (PPT)

Çilem Selin Akay, Araştırmacı,

 

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesi

 

 

Platforma Ulusal ve AB Destek Programları Açısından Bakış

Türkçe (PPT)

Didem Çelikkanat, İrtibat Noktası,

 

TÜBİTAK AB Cerceve Programlari Ulusal Koordinasyon Ofisi

 

 

“7. Çerçeve Programı’nda Yapı Sektörü İçin Kazanımlar ve Olanaklar”

İngilizce (PPT)

Christophe Lesniak, Avrupa Komisyonu Arş. Gen. Müd. Uzmanı, Brüksel

 
   

“Mimarlığın Araştırma Projelerine Etkisi”

İngilizce (PPT)

Adrian Joyce, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Baş Danışmanı, Brüksel

 
   

“Avrupa Yapı Teknoloji Platformu: Geleceğe Giden Yol”

 

Jesus Rodriguez, Avrupa Yapı Teknoloji Platformu (ECTP) Destek Grubu Başkanı,
Dragados, İspanya

İngilizce (PPT)

 

“Platform ve Yapı Sektörü”, Barış Onay,

Türkçe (PPT)

Koordinatör, Yapı-Endüstri Merkezi

 
   

“Platform ve Araştırma”, Arzu Gönenç Sorguç,

Türkçe (PPT)

Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

 
   

“Platform ve Yapı Araştırma Derneği”, Bülent Yalazı,

Türkçe (PPT)

Şube Müdürü, TC Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

 
   

“Platform İçin Yol Haritası”, Tuğçe Selin Tağmat,

Türkçe (PPT)

TYTP Koordinatörü, TMMOB Mimarlar Odası

 
AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr