ARAŞTIRMA PROJELERİ

Türk Yapı Sektörü'nün AB Ülkelerindeki Yapı Sektörleri ile Karşılaştırılması ve
Avrupa Birliği Uyum Sürecinde, Sektörün Entegrasyonu ve
AB Destek Programlarından Yararlanabilmesi için Model Geliştirilmesi

(Proje Yöneticisi: Yrd.Doç. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, ODTÜ)

AVRUPA ÖNCELİKLERİ
Avrupa Yapı Teknoloji Platformu tarafından belirlenen ve Avrupa yapı sektörü için öncelik oluşturan çalışma alanları...


TÜRKİYE ÖNCELİKLERİ
Avrupa’da belirlenen önceliklere ek olarak, ülkemiz özelinde ön plana çıkarılabilecek çalışma alanları...Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), T: +90 312 417 37 27,   F: +90 312 418 03 61,   A: Konur Sok. 4/2 Yenişehir 06650 ANKARA,   E: info@tytp.org.tr,   W: www.tytp.org.tr